top of page
Bio-Well_logo.png

Využití Bio-Well technologie

 WELLNESS - vhodné produkty: Bio-Well GDV kamera, Bio-Cor, Bio-Well rukavice, Bio-Well vodní senzor

Bio-Well nabízí uživatelsky přívětivou a levnou metodu pro objektivní instrumentální vyhodnocení a kontrolu energetické a stresové úrovně člověka.

 

Mějte svůj stav pod kontrolou. Zaznamenejte včas vychýlení z rovnováhy, které lze jednoduše upravit změnou životního stylu, zpracováním emocí, správným pohybem, stravou, rytmem apod. 

SPORT - vhodné produkty: Bio-Well GDV kamera, Bio-Cor

Vývoj metod umožňujících předvídat výkony sportovců na soutěži, je po dlouhé roky tím nejambicióznějším úkolem ve sportu. Přítomnost takové účinné metody by mohla trenérům pomoci při správném výběru hráčů pro nadcházející turnaj a mohla by výrazně zlepšit výkonnost týmů na soutěžích.

Metoda GDV pro hodnocení lidského stresu a energetického stavu se v posledních letech aktivně vyvíjí také ve světě sportu - momentálně zejména v Rusku.  Cílí na určení energetického (funkčního) stavu sportovců s přihlédnutím k vlivu mnoha negativních faktorů na stres a energetický stav sportovce. Tyto zvláštnosti techniky GDV z ní činí neocenitelný nástroj pro hodnocení ve sportu. Mezi další výhody techniky GDV patří snadné použití, neinvazivní a velmi krátký čas na analýzu, což je v případě sportovních aplikací velmi důležité, protože sportovci jsou často na soutěži emocionálně přetíženi a nemají dostatek času a energie na složité laboratorní studie, které mohou dále přetěžovat jejich emoční stav.

STRES - vhodné produkty: Bio-Well GDV kamera, Bio-Cor, Bio-Well rukavice

Stres je komplexní faktor, který má jak emocionální složku (úzkost), tak somatickou složku, která je výsledkem dlouhodobého vystavení trvalé úzkosti. Stres má velmi silný dopad na energetické pole. Obrazové vyjádření softwaru Bio-Well poskytuje konkrétní obraz. 

Bio-Well_stress.png

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - vhodné produkty: Bio-Well Sputnik, Bio-Well vodní senzor

Je dobře známo, že kvalita života je ovlivňována životním prostředím. Na některých místech spíte jako malé dítě a probouzíte se plní energie; na jiných místech máte nádherné sny a zatím co spíte, třeba cestujete po krásných místech. Již po tisíce let je však empiricky známa existence konkrétních míst, kde lidé nespí dobře, snáze onemocní nebo kde je nižší výkon. Jaký je rozdíl mezi všemi těmito místy? V západní vědě je známo jen velmi málo. Je zřejmé, že tento jev tvoří kombinace různých příčin. Jedná se o kombinaci vlivu ze Země - podzemní anomálie, prohlubně, vodní toky; plyny v atmosféře, přírodní i průmyslové; elektromagnetické pozadí; a vliv z vesmíru, slunce, měsíce a kosmického záření. Nyní je prakticky nemožné rozlišit mezi všemi těmito faktory, proto potřebujeme společného jmenovatele, abychom vyhodnotili celkovou situaci na konkrétním místě. Bio-well shromažďuje výzkumy, posouvá vývoj a nabízí program pro změření zón v prostředí pomocí akceptovaného fyzického přístroje.

Bio-Well_sputnik.jpg

Nástroj Sputnik od Bio-Well vám dává takovou příležitost. Mnoho let výzkumu potvrdilo myšlenku, že je možné vyhodnotit energetickou situaci v životním prostředí. Expedice do různých částí světa - Peru, Kolumbie, Indie, Myanmaru, Sibiře a mnoha dalších - prokázaly citlivost nástroje pro hodnocení prostředí. Pozadí Bio-Well Scientifc bylo vyvinuto a publikováno v odborných časopisech, patenty byly uděleny v několika zemích a nyní je tento nástroj Sputnik k dispozici pro veřejné použití.

bottom of page