top of page

Bio- Well Glove

Bio-Well Glove je sada nástrojů: vodivá rukavice a lepivé elektrody pro dlouhodobá měření stresového stavu osob. Vodivé rukavice jsou pletené pomocí stříbrných nití a spojují se s celým povrchem lidské ruky. Lepkavé elektrody lze aplikovat například na jakoukoli neochlupenou část lidského těla (nebo dokonce zvíře) - na akupunkturní body.

V závislosti na úrovni stresu člověka se hodnoty parametrů změní a umožní člověku studovat vliv různých jevů na stav člověka.

bio-well-glove.png
bio-well-glove-baleni.jpg
bottom of page