top of page

Bio-Cor 10

„Bio-Cor 10“ je energetické a informační zařízení navržené tak, aby umožňovalo snižování stresu a vyvážení jemné energie uživatele, jakož i strukturování kapalin, tj. například vody. Přehrává všechny hudební soubory, včetně speciálně připravených hudebních souborů Chakra exportovaných ze softwaru Bio-Well, a vydává elektromagnetická pole extrémně nízké intenzity (0,0001 ÷ 0,6 µW / cm2) Extrémně vysoká frekvence (EHF) (40-43 GHz, 6,97-7,5) mm vlnová délka) s použitím speciálního vysílače „Bio-Cor“. Může být použit pro udržení wellness a rozvoj lepšího životního stylu.

Bio-Well-Bio-Core-Sluchátka.jpg
Bio-Well-Bio-Core-praxejpg.jpg
Bio-Well-Bio-Core-voda.jpg

O zařízení Bio-Cor podrobně

Bio-Cor je energetické a informační zařízení pro relaxaci a rovnováhu, a také pro energizaci/informování různých tekutin, jako je například voda. Využívá data získaná skenováním prstů z Bio-Well k vytvoření přizpůsobeného zvukového zážitku, který je navržený ke snížení stresu. Výsledky mohou pomoci zvýšit kvalitu života. Bio-Cor při svém provozu používá extrémně vysokou frekvenci (EHF) v rozsahu gigahertzů (40-43 GHz) s mimořádně nízkou intenzitou (méně než 10 mikro/cm2).

 

Jak Bio-Cor funguje?

Zjednodušeně řečeno je Bio-Cor kombinací hudby a frekvence. Speciální hudební soubor tvořený hrou sedmi tibetských mís je nahraný v Tibetu a upravený na základě vaší vlastní frekvence naměřené Bio-Wellem. Během 10ti minut se hudba postupně přeměňuje na léčivý zvuk. Dalších 7 hudebních souborů pro všech 7 čaker složil Kimba Arem z Colorada v USA, který v těchto skladbách využívá principu binaurálního efektu.

Binaurální údery nebo binaurální tóny jsou artefakty zpracování sluchu nebo zdánlivé zvuky způsobené specifickými fyzickými podněty. Tento efekt objevil v roce 1839 Heinrich Wilhelm Dove a dostal se do povědomí veřejnosti na konci 20. století. Princip fungování je, že tyto binaurální rytmy mohou pomoci navodit relaxaci, meditaci, kreativitu a další žádoucí duševní stavy. Účinek na mozkové vlny závisí na rozdílu ve frekvencích každého tónu: např. pokud v jednom uchu hraje 300Hz a 310Hz ve druhém, pak by binaurální úder měl mít frekvenci 10Hz.

Mozek vytváří fenomén, jehož výsledkem jsou nízkofrekvenční pulsace v amplitudě a zvukové lokalizaci vnímaného zvuku za předpokladu, že dva tóny na mírně odlišných frekvencích jsou prezentovány odděleně (do každého ucha jeden pomocí stereo sluchátek). Tón bušení bude vnímán jakoby se tyto dva tóny přirozeně smíchaly v mozku. Frekvence tónů musí být pod 1000Hz, aby byl úder patrný. Rozdíl mezi těmito dvěma frekvencemi musí být malý (menší nebo roven 30 Hz), aby se efekt projevil; jinak budou dva tóny slyšet odděleně a nebude vnímán žádný rytmus. Binaurální rytmy jsou předmětem zájmu především neurofyziologů, kteří zkoumají smysl pro sluch.

 

O vlivu EHF

Zařízení Bio-Cor generuje elektromagnetické pole extrémně vysoké frekvence (EHF) v rozsahu milimetrů gigahertzů s velmi nízkou intenzitou. V humánní medicíně se používá elektromagnetické záření nízké intenzity pro léčbu mnoha typů onemocnění. (obvykle 10 mW/cm2 nebo méně) extrémně vysoké frekvence (zejména v rozsahu 40 - 70 GHz, což odpovídá vlnové délce 7,5 - 4,3 mm). Tento typ terapie se nazývá Millimeter Wave (MMW) Therapy nebo Extrémně vysokofrekvenční (EHF) terapie. Po celém světě se k terapii milimetrovými vlnami používá více než 10tis. přístrojů a během její zdokumentované historie bylo léčeno více než 1.000.000 lidí. 

 

 

Oblasti použití

Vliv Bio-Cor je založen na využívání hudby a vlastní frekvence s cílem zlepšení zdraví. Používá se zejména k podpoře duševního a emocionálního zdraví; může také pomoci zlepšit kvalitu života lidí, kteří se vyrovnávají s fyzickými zdravotními problémy. Mezi další cíle také patří úleva od stresu nebo úzkosti, zlepšení nálady a kvality života. Lidé nepotřebují mít žádné hudební schopnosti, aby měli z muzikoterapie prospěch. Výzkum ukazuje, že terapie Bio-Cor může pomoci zmírnit stres a úzkost, pomoci v boji proti depresi. Výsledky také ukazují, že poslech hudby s indukcí Bio-Cor může mít příznivý vliv na krevní tlak, srdeční frekvenci a dechovou frekvenci. Terapie Bio-Cor přímo ovlivňuje buněčnou strukturu a harmonizuje funkční stav organismu - např. 10ti minutový poslech před spánkem nesmírně přispívá k pohodě člověka. 

bottom of page