top of page

Proč je dobré mít svůj Bio-Well

Bio-Well_logo.png
Bio-Well je inspirativní technologie pro profesionální využití
a jednoduchý nástroj pro domácí prevenci
Bio-Well pro profesionální využití

Bio-Well technologie v současnosti používá více jak 5000 praktiků nebo výzkumníků po celém světě. Data, která Bio-Well poskytuje, lze přirozeným způsobem využít a tyto poznatky zapojit do každodenní činnosti v mnoha oborech a pro prospěch mnoha osob. 

Typické profesní skupiny, které využívají technologie Bio-Well:

⚛︎ terapeuti

 

Bio-Well technologie používají pro posouzení stresu klienta a pozorování stavu transformace při různých druzích terapie.

⚛︎ trenéři a sportovci 

Lidé, a zejména sportovci, jsou z určitého pohledu nejsložitější energetické a informační systémy, jejichž celkový stav závisí na řadě faktorů. Jejich výkon určuje fyziologický stav, na který má vliv primárně nejen samotný tréninkový proces, ale i zdánlivě nesouvisející faktory profesionální činnosti, jako je zmatek v jejich osobním nebo rodinném životě, emoční vyčerpání z jiných druhů činnosti, špatná strava, přetrénování v přípravné fázi soutěže atd. Špatné individuální sportovní výkony vedou samozřejmě i ke špatným výkonům celých týmů.

⚛︎ manažeři

Posouzení stresu zaměstnanců - například v pásové výrobě - může značným způsobem pomoci k efektivitě

a snížení nákladů na lidskou chybu. Technologie Bio-Well je v současnosti zapojena do projektů velkých světových firem. 

⚛︎ výrobci produktů pro zdravý životní styl

Bio-Well technologie používají výrobci produktů pro zdravý životní styl pro posouzení pozorování vlivu produktu na energetický stav člověka. 

Obrázek: Bio-Well centra ve světě

Bio-Well pro domácí využití

Rychlé  jednoduché měření v domácí podmínkách.

Propracovaný grafický výstup softwaru umožní srozumitelný náhled do hlavních parametrů.

Sledování energetického stavu a úroveň stresu v průběhu času, abyste mohli sledovat vaše reakce na fyzická a duševní cvičení, reakce na změny počasí a další podněty.

 

Sledování energetické historie své rodiny a přátel.

Cesta sebepoznání prostřednictvím Bio-Well skenu.
bottom of page